Αρχές της περιβαλλοντικής μας πολιτικής

Αναλαμβάνουμε με συνέπεια την ευθύνη των πράξεων μας καθώς και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από την παροχή των υπηρεσιών μας.

Φροντίζουμε για την διατήρηση των πόρων και την ελαχιστοποίηση των εκπομπών.

Έχουμε εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχουμε θέσει μέτρα για την συστηματική εφαρμογή τους.

Η συνεχής βελτίωση είναι δυνατή με βάση τη συμμετοχή και τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων μας.

Υλοποιούμε τις τελευταίες τεχνολογίες στις εγκαταστάσεις μας και αυτά λειτουργούν με υπευθυνότητα και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η τακτική συντήρηση και ο έλεγχος εγγυώνται την ασφαλή λειτουργία και τη συμφωνία με την στρατηγική της βιωσιμότητας μας.

 

Με το να μεταφράζουμε καινοτόμες ιδέες στα νέα προϊόντα μας και παρέχοντας ευέλικτες λύσεις σε απαιτήσεις, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους και να αναπτύξουν την επιχείρηση τους