Βιωσιμότητα

Φροντίζουμε για την βιωσιμότητα

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα και την σημασία της βιωσιμότητας. Ως εκ τούτου ενσωματώνουμε την βιωσιμότητα τόσο στην στρατηγική και την οργανωτική δομή της εταιρείας μας και περιλαμβάνουμε ποσοτικούς στόχους για την βιωσιμότητα και ειδικά μέτρα για την εφαρμογή τους στην δέσμευση της εταιρείας.

 

Η διαχείριση της βιωσιμότητας μας θέτει τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους

  • Ελαχιστοποίηση των οικονομικών, οικολογικών και προσωπικών κινδύνων ενεργώντας με σύνεση.
  • Χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
  • Δημιουργία νέων αντιλήψεων για την μεταξοτυπία

 

Η στρατηγική της εταιρείας μας για την βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα σημαίνει ότι θεωρούμε τις τρείς διαστάσεις της οικονομίας και των κοινωνικών θεμάτων σε όλες τις εταιρικές αποφάσεις μας. Η εστίαση μας έγκειται στην ανάπτυξη προϊόντων που συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη των βιομηχανικών διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα προσπαθούμε για συνεχή αύξηση της συνεισφοράς μας σε οικολογικά προϊόντα. Επίσης λαμβάνουμε υπόψη οικολογικά και κοινωνικά κριτήρια στην επιλογή των προμηθευτών μας.

 

 

Με το να μεταφράζουμε καινοτόμες ιδέες στα νέα προϊόντα μας και παρέχοντας ευέλικτες λύσεις σε απαιτήσεις, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους και να αναπτύξουν την επιχείρηση τους